دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-128 
2. بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» درآیه 31 سوره ق

صفحه 7-20

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا محققیان؛ ابوالفضل نصری


4. حرکت کوه‌ها از منظر قرآن کریم و علم زمین‌شناسی

صفحه 33-46

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ حسن علیزاده؛ علی اصغر شعاعی


7. مؤلفه‌های کاربردشناختی انذار در داستان حضرت شعیب علیه‌السّلام

صفحه 91-104

علیرضا دل‌افکار؛ محمدحسن صانعی پور؛ مهدی ارجمندفر