دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-156 
6. تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت

صفحه 91-110

عباس اقبالی؛ روح‌الله صیادی‌نژاد؛ محمد حسین فاضلی


7. ضرورت استنباط «سبک زندگی» از قرآن

صفحه 111-128

سیدرضا مودب؛ ابراهیم رضایی آدریانی