پرسش‌های متداول

مدت زمان مورد نیاز از زمان ارسال مقاله تا دریافت پذیرش نهایی چقدر است؟

از شش ماه تا دو سال

آیا فرآیند چاپ مقاله برای نویسنده هزینه ای در بر دارد؟

بله، قبل از ارسال مقالات به داوری مبلغ یک میلیون ریال از طریق سامانه دریافت می گردد.