نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 25-44

10.30473/quran.2019.6418

احد فرامرز قراملکی؛ سید هدایت جلیلی؛ هاجرخاتون قدمی جویباری