با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
بررسی مبانی و ادله دام‌گستری در متون دینی

ابوالقاسم ارمی؛ سید حسن وحدتی شبیری

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1398، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.30473/quran.2019.6421

چکیده
   از موضوعات مهم در حقوق کیفری، مسأله کشف و اثبات جرم و تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی است به‌گونه‌ای که مهم‌ترین دلیل در کشف و اثبات یک واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی لحاظ نشود، فاقد اعتبار است. هدف ما در این نوشتار این است که اولاً عدم رعایت اصل مشروعیت دلیل و مقدمات آن می‌تواند ادله تحصیلی را در معرض بی‌اعتباری ...  بیشتر