نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 155-170

QURAN-2007-2784(R1)

احمد زارع زردینی؛ یحیی میرحسینی؛ علی محمد میرجلیلی؛ سمیرا دهقان