با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق

داود اسماعیلیی؛ محمد رضا حاجی اسماعیلی؛ اکرم مختاری

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 80-90

https://doi.org/10.30473/quran.2021.8198

چکیده
  از ویژگی هایی که قرآن برای انسان برشمرده دو ویژگی «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت تأمل برانگیز است. نگاه خداوند به انسان در ابتدای همین آیه با تصریح به این دو ویژگی به ظاهر تناقض نمون است؛ زیرا این دو وصف پس از بیان عرض امانت و پذیرش آن از جانب انسان که بر عظمت و بزرگی وی دلالت دارد، واقع گردیده است. این تناقض نمایی ...  بیشتر

بازشناسی مفهوم «إذن» در معجزات انبیاء در قرآن با تأکید بر معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ فایضه علی عسگری

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/quran.2018.5209

چکیده
  در اسلوب زبانی قرآن هر یک از واژگان در جای خود مفهومی خاص را افاده می‌کنند. واژه «إذن» را می‌توان از این نوع دانست که در بحث معجزات پیامبران و به‌ویژه درباره حضرت عیسی علیه ‌السلام کاربرد آن بارزتر است. پژوهش حاضر واژه «إذن» را در لغت و سپس گستره استعمال آن را در ساختار زبانی قرآن واکاویده و دریافته این واژه را نباید براساس ...  بیشتر

روش‌شناسی تفسیر اطیب‌البیان

محمدرضا حاجی اسماعیلی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 67-86

چکیده
  بازشناسی تفاسیر در حوزه روش‌شناسی، ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطالعات جدید قرآنی است. توجه به ابعاد مختلف روش‌شناسی تفسیر جهت دستیابی به روش صحیح تفسیر قرآن و نیز طبقه‌بندی تفاسیر بر مبنای معیارهای روش‌شناسانه الزام‌های روش‌شناسی تفاسیر را بیش از پیش نمایان می‌سازد. اصلی‌ترین پرسش‌های مطرح در این دانش را می‌توان چنین برشمرد: چه ...  بیشتر