نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «قول» و «کلام» در قرآن کریم : رویکردی شناختی

دوره 9، شماره 1، مهر 1399، صفحه 115-133

10.30473/quran.2020.7653

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ آزیتا افراشی


معناشناسی «اضلال الهی» در قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 199-216

10.30473/quran.2017.3849

فتحیه فتاحی‌زاده؛ سهیلا جلالی کندری؛ فاطمه آبادی