نویسنده = ����������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
بازخوانی مفهوم «شک» در قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 35-60

10.30473/quran.2017.3840

عباس اسمعیلی‌زاده؛ مرتضی سلمان‌نژاد