نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
مبانی و روش تفسیری حرالّی اندلسی

دوره 2، شماره 1، مهر 1392، صفحه 45-54

سید رضا مؤدّب؛ روح الله محمد علی ن‍ژاد عمران؛ مریم سادات مؤدّب