با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
پژوهشی در رویکرد جامعیت مطلق قرآن

علی غضنفری

دوره 5، شماره 2 ، فروردین 1396، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.30473/quran.2017.3844

چکیده
  این مقاله در پی آن است که با نقد و بررسی قرآنی و روایی، از بین رویکردهای مختلف اشتمال قرآن بر تمام نیازهای بشر را برگزیند. بی‌شک کافی بودن مستدلات این بخش، آراء دیگر را خدشه‌دار می‌سازد. نگارنده در این باره، آیات مربوطه را بررسی و با توجه به اِشکال ادبی و تحلیلی دو واژه «تبیان» و «کل»، در مهم‌ترین آیه مورد استناد مطلق‌گرایان، ...  بیشتر