نویسنده = ������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
بازکاوی آرایه «جدّ هزل‌وار» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 8، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 45-64

10.30473/quran.2020.7000

سیدمحمود طیب حسینی؛ عباس رحیملو