نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
معناشناسی «خلیفه» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 153-174

فهیمه جمالی راد؛ سهیلا پیروزفر؛ مهدی جلالی