با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن

جلیل پروین؛ محمدعلی مهدوی راد؛ فریبا شجاعی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.30473/quran.2018.5212

چکیده
  یکی از قصه‌های مشترک در تورات و قرآن کریم، قصه طوفان نوح علیه‌السلام است. بااین‌حال، در آن دو، گسترۀ این عذاب از حیث جهانی یا منطقه‌ای بودن طوفان، دامنۀ هلاک‌شوندگان و نجات‌یافتگان به شکل متفاوتی انعکاس یافته است. همچنین، مبانی الهیاتی، اخلاقی و عقلی این داستان در تورات متفاوت از قرآن است. تورات گسترۀ عذاب را به‌صراحت شامل کل ...  بیشتر