نویسنده = �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 135-150

10.30473/quran.2019.5998

علی نجفی ایوکی؛ زهره زرکار