با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
بازکاوی آرایه «جدّ هزل‌وار» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

سیدمحمود طیب حسینی؛ عباس رحیملو

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 45-64

https://doi.org/10.30473/quran.2020.7000

چکیده
  فن «الهزل الذی یراد به الجدّ» یا «جدّ هزل‎وار»، یکی از آرایه‎های دانش بدیع است که هرچند بلاغت‌پژوهان سنتی زبان عربی گواه‌های گوناگونی برای این شیوه ادبی برشمرده‎اند، ولی به نمونه‌های قرآنی این آرایه نپرداخته‌اند. از آنجا که برخی تفسیرپژوهان، شناخت آرایه‎های بدیع را در فرآیند تفسیر کارساز ندانسته و تنها در زیبایی‎شناسی ...  بیشتر