نویسنده = ����������������������� �����������������
تعداد مقالات: 3
بررسی جایگاه زبان‌شناختی بافت در سوره مبارکه کهف از دیدگاه جرجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30473/quran.2022.58707.2941

بهرعلی رضایی؛ عباس اقبالی؛ روح‌الله صیادی‌نژاد


نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات)

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 191-208

10.30473/quran.2019.6001

منصوره طالبیان؛ روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس اقبالی


تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت

دوره 6، شماره 1، مهر 1396، صفحه 91-110

10.30473/quran.2017.4711

عباس اقبالی؛ روح‌الله صیادی‌نژاد؛ محمد حسین فاضلی