با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

آ

 • آبادی، فاطمه معناشناسی «اضلال الهی» در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]

 • آرمین، محسن تفسیر آیه 37 سوره احزاب بر مبنای مطالعه انتقادی گزارش‌های تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 174-198]

 • آزادی، محمدجواد روابط برون سوره‌ای از دیدگاه علّامه طباطبایی«ره» [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 7-23]

 • آسائی، محمد عقاید بنیادین مسیحیت در بوته نقد مفسران قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 77-94]

 • آشکار‌تیزابی، محمدفاروق تحلیل و بررسی روش دکتر عابدالجابری در تاریخ‌گذاری قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 47-62]

 • آغازی، رحمان تحلیل انتقادی «الفرقان الحق» در حوزه وحیانیت و جامعیت در معارضه با قرآن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 145-160]

 • آقادوستی، الهام کاربرد نظریۀ شبکۀ معنایی در مطالعات قرآنی (میدان معناشناسی امر، اراده، مشیت) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]

 • آگاهی، معصومه مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 107-130]

 • آگاهی، معصومه سیر تطور تفسیر اخلاقی قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 127-148]

ا

 • ابراهیمی، قربان بررسی نظر تفسیری علامه طباطبایی پیرامون مبانی تفاوت های زن و مرد با تأکید بر آیه ی 18 سوره ی زخرف [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 43-60]

 • ابوالفتحی، امیر ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16) [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 104-119]

 • احمدی، محمدحسن تفسیر قرآن و لزوم احراز مراد جدی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-172]

 • احمدی آشتیانی، فرهاد جایگاه‌ زمانی نفخ صور در قرآن؛ کاوشی جهت دستیابی به تصویر قرآنی از مقاطع آینده [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]

 • احمدیان، زینب واکاوی و تحلیل دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در خصوص امکان و جواز وقوع چندمعنایی در قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]

 • احمدی بیغش، خدیجه درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 173-188]

 • احمدی زاده، حسن جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 135-151]

 • احمدنژاد، امیر خوانشی نو از آیات اذن قتال «أذن للذین یقاتلون...» با تکیه بر نزول مکی سوره حج [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 33-52]

 • اخباری، حسن نسبت‌سنجی و نحوه کاربست عقل و نقل در تفسیر قرآن در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 85-102]

 • اخلاقی، مرضیه تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-242]

 • اخوان طبسی، محمد حسین صورت‌بندی مفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی واژه «قسط» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 107-128]

 • اخوان طبسی، محمد حسین تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 183-198]

 • اخوان ‌طبسی، محمدحسین ریشه‌شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن کریم؛ مطالعه موردی ریشه «قسط» [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 113-132]

 • اخوان مقدم، زهره بازکاوی اعتبار و کاربرد عقل در فهم قرآن از دیدگاه معصومان علیهم‌ السلام [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 115-130]

 • اخوان مقدم، زهره رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]

 • اخوت، مهدی روح معنا ره‌آوردِ بدیع قرآن؛ مؤثر در فهم گزاره‌های دین [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 91-106]

 • ارجمندفر، مهدی مؤلفه‌های کاربردشناختی انذار در داستان حضرت شعیب علیه‌السّلام [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 91-104]

 • ارزانی، حبیب رضا شبکه معنایی ریشه "سجد" در کاربردهای قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 147-161]

 • ارشادی‌نیا، محمدرضا تفسیر قرآن به قرآن در مکتب تفسیری حکمت متعالیه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 73-90]

 • ارمی، ابوالقاسم بررسی مبانی و ادله دام‌گستری در متون دینی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]

 • ایزدی، مهدی عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]

 • ایزدی، مهدی ظرفیت‌های مغفول احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام در تفسیر قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 129-158]

 • ایزدی، مهدی گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-70]

 • اسعدی، سوده جلوه‌های تفسیر عرفانی قرآن در باب اخلاق منازل السائرین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 99-114]

 • اسماعیلیی، داود ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 80-90]

 • اسمعیلی‌زاده، عباس بازخوانی مفهوم «شک» در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]

 • اسودی، علی درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 173-188]

 • اصغرپور، حسن تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]

 • اصغرپور، حسن تبیین ضرورت توجّه به «وجوه قرآنی» منقول از اهل بیت (ع) در ترجمۀ صحیح قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]

 • افراشی، آزیتا بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «قول» و «کلام» در قرآن کریم : رویکردی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]

 • افروز، محمود تحلیل راهبردهای ترجمۀ ‌نام اشخاص در ده ترجمۀ انگلیسی و فارسی قرآن مجید از رهگذر ارتقاء الگوی گریما (2018) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 187-204]

 • اقبالی، عباس نشانه‌شناسی سوره مبارکه غاشیه [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]

 • اقبالی، عباس تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]

 • اقبالی، عباس نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 191-208]

 • اقبالی، عباس اعجاز بیانی قرآن در داستان یوسف(ع)، از منظر چند صدایی یا آزادی بیان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 47-59]

 • اقبالی، عباس بررسی جایگاه زبان‌شناختی بافت در سوره مبارکه کهف از دیدگاه جرجانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اکبری، محمد نقد روایی دیدگاه منظومه شمسی درباره مفهوم «السماوات السبع» [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 189-202]

 • اکبرنژاد، مهدی واکاوی رابطه مشیت الهی و اراده انسان در تفسیر آیات 23 و 24 سوره کهف [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 129-146]

 • البوغبیش، سیما نقد و تحلیل رهیافت‌های تفسیری فریقین ذیل آیه 190 سوره اعراف [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]

 • امامی دانالو، حسام «مُسَجِّل»؛ پیشنهادی ناصحیح و غیر عالمانه [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 115-128]

 • امامی دانالو، حسام دستان ابولهب؛ تحلیل انتقادی نظریه اُری رُبین درباره آیه نخست سوره «مسد» [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 63-80]

 • امامی دانالو، حسام وحی قرآنی؛ زبانی یا غیرزبانی؟ (تحلیل انتقادی اثبات بشری بودن الفاظ قرآن) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 187-204]

 • ایماندار، حمید بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 11-28]

 • امیدی، آمنه تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 171-186]

 • امیری فر، سحر ترسیم شبکه مضامین و تناسب آیات سوره عنکبوت با استفاده از روش تحلیل مضمون [(مقالات آماده انتشار)]

 • امینائی، سعید تحلیل پیامدهای تفسیر فلسفی از نگاه مخالفان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]

 • امین ناجی، محمد هادی کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 85-96]

 • امین ناجی، محمد هادی مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 135-152]

 • امین ناجی، محمد هادی بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-62]

 • امین ناجی، محمد هادی مخاطبان قرآن در گذر زمان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 33-51]

 • امین ناجی، محمد هادی چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • امین‌ناجی، محمدهادی تحلیل انتقادی «الفرقان الحق» در حوزه وحیانیت و جامعیت در معارضه با قرآن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 145-160]

 • انصاری، نرگس تحلیل ساختاری متن سوره الحاقة [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]

 • اهوارکی، زهره حکمت تفاوت اسلوب‌های بیانی در آیات مشابه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • اوحدی، مرتضی تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]

ب

 • بابائی گواری، سلمان پیوند مفهوم خلیفة الله در قرآن با امامت از دیدگاه متکلمان فریقین [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 7-26]

 • بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم تحلیل و بررسی روش دکتر عابدالجابری در تاریخ‌گذاری قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 47-62]

 • بازوبندی، حسین ملاحظاتی در باب زبان قرآن: تحلیلی نقشگرا، تبیینی شناختی-رده‌شناختی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 167-190]

 • بازوبندی، حسین تفکیک پیش‌ارجاعی‌ها و تبیین رابطه معرفگی با مرجعداری در قرآن کریم‌ (رویکردی تلفیقی از نظریه مرکزیت و نظریه بهینگی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 11-32]

 • باقریان، حسن اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]

 • بخشی، محمدرضا مفهوم‌شناسی جهاد کبیر در قرآن کریم و تبیین عرصه‌های آن [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 187-206]

 • بخشنده بالی، عباس ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 59-76]

 • بدخشان، نعمت الله عوامل افزایش و کاهش پذیری ایمان از دیدگاه قرآن و احادیث (تحلیل کلامی) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 163-182]

 • بیرامی، رقیه از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]

 • بستانی، قاسم تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 171-186]

 • بهاری، بهنام معناشناسی تطبیقی ملکوت در قرآن کریم و کتاب مقدس [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-220]

 • بهزاد، فرج معناشناسی تطبیقی ملکوت در قرآن کریم و کتاب مقدس [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-220]

پ

 • پاتیار، عزت الله بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-124]

 • پارسا، فروغ مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی‌شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]

 • پاشازانوس، احمد تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره‌های قمر، رحمن و واقعه) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

 • پاک، جواد بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-48]

 • پاکتچی، احمد چندمعنایی ماده «ن‏ذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبان‏شناختی بر همگرایی ریشه ‏ای میان «نذر» و «انذار» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-106]

 • پاکتچی، احمد سکنا یا اُنس گرفتن مردان به زنان در قرآن و حدیث با رویکرد ریشه‌شناسی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 99-112]

 • پاکتچی، احمد تحلیلی زبان‏شناختی ـ بین‏ الادیانی از گزاره قرآنی «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا» [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

 • پرچم، اعظم کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه « بلد » در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-68]

 • پیروزفر، سهیلا سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 86-100]

 • پیروزفر، سهیلا بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 11-28]

 • پیروزفر، سهیلا معناشناسی «خلیفه» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 153-174]

 • پیروزفر، سهیلا سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 181-200]

 • پروین، جلیل تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • پهلوان، منصور روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

 • پوررستمی، حامد نقد و بررسی ایده نسبیت ظواهر قرآن، با تکیه بر ایده نسبیت متشابهات قرآن علامه طباطبایی (ره) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 183-198]

 • پورروستایی اردکانی، جواد بررسی انتقادی آراء مفسران فریقین در استثنا شدگان از صَعق در نفخ صور اول [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]

 • پوریزدانپناه کرمانی، محیا رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]

ت

 • تجری، محمد علی بررسی و تحلیل گزارش‌ها و نقدهای شیخ بهایی در تفسیر عروة الوثقی پیرامون وحدت سوره‌ها و جزئیت بسمله [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-122]

 • تقدمی صابری، محمد بررسی و تحلیل گزارش‌ها و نقدهای شیخ بهایی در تفسیر عروة الوثقی پیرامون وحدت سوره‌ها و جزئیت بسمله [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-122]

 • تیموری، نسرین کارکرد طرح‌واره‌های تصویری در مفهوم‌سازی قرآن با تحلیل شواهدی از سورۀ طه و انبیاء [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 29-46]

 • توانایی، محمدحسین معناشناسی واژه إظهار در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 71-84]

 • توحیدی، فرح واکاوی رابطه مشیت الهی و اراده انسان در تفسیر آیات 23 و 24 سوره کهف [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 129-146]

 • توکلی پور، محمد بررسی مبانی رویکرد غزالی به زبان عرفانی وحی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-82]

ج

 • جعفری، سید محمد مهدی شناخت رویکردهای تأویل قرآن در نهج‌البلاغه با تأکید بر شرح ابن ابی الحدید [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 113-128]

 • جعفری، قاسم کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 85-96]

 • جیگاره، مینا کارکرد طرح‌واره‌های تصویری در مفهوم‌سازی قرآن با تحلیل شواهدی از سورۀ طه و انبیاء [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 29-46]

 • جلالی، مهدی معناشناسی «خلیفه» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 153-174]

 • جلالی کندری، سهیلا معناشناسی «اضلال الهی» در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]

 • جلالی کندری، سهیلا صورت بندی مفهوم «ربّانیّون» در قرآن با با واکاوی روابط همنشینی و ریشه شناسی تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 151-162]

 • جلیلی، سید هدایت تفسیر مقارن/ تطبیقی؛ فرازبانی لغزان و لرزان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 65-82]

 • جلیلی، سید هدایت اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-44]

 • جمالی راد، فهیمه سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 86-100]

 • جمالی راد، فهیمه معناشناسی «خلیفه» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 153-174]

 • جمشیدی راد، محمد صادق زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 107-126]

ح

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا روش‌شناسی تفسیر اطیب‌البیان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 67-86]

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» درآیه 31 سوره ق [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-20]

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بازشناسی مفهوم «إذن» در معجزات انبیاء در قرآن با تأکید بر معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 11-28]

 • حاجی اسماعیلی، محمد رضا ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 80-90]

 • حاجی اکبری، فاطمه بررسی تطبیقی مبانی تفسیری شیخ طوسی و فخر رازی و تاثیر آن در موضوع نسخ [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 7-22]

 • حاجیها، عباس بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-48]

 • حبیبی، فاطمه بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «قول» و «کلام» در قرآن کریم : رویکردی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]

 • حیدری، اکرم بررسی تطبیقی روش تفسیر روایی، در دو تفسیر طبری و ابن‌کثیر (جامع البیان و القرآن العظیم) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 49-68]

 • حیدری، حسین سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 11-30]

 • حیدری مزرعه آخوند، محمدعلی پژوهشی در معنای حق مالی عبارت «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ» [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 61-76]

 • حیدرنژاد، فرومن زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی در قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-166]

 • حسینی، اعظم السادات سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 181-200]

 • حسینی، زینب‌السادات بررسی تطبیقی ترجمه‌های انگلیسی قرآن آربری، شاکر و قرایی از آیات منتخب سوره رعد [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 7-24]

 • حسینی، سیده زینب استعاره مفهومی حبل در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 11-24]

 • حسینی، سیده مطهره اثرپذیری حکمت‌های نهج‌البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌های هستی‌شناختی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]

 • حسینی، محمدرضا مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 43-60]

 • حسینی، منصور تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-134]

 • حسینی ترکانی، نیلوفر نقش سیاق در تحلیل معنایی سور اذائیه اخروی با تاکید بر قرائن پیوسته لفظی (با محوریت تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن) [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسن زاده، حمید گونه‌شناسی تفسیر قرآن کریم بر پایه ادعیه مأثوره [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

 • حسینی زاده، سید عبدالرسول واکاوی و تحلیل دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در خصوص امکان و جواز وقوع چندمعنایی در قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]

 • حسینی زاده، سید عبدالمجید کشتی نوح در قرآن، تورات و روایات اسلامی و یهودی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]

 • حسننیا، علی بررسی و نقد نظریه «رؤیت الهی» در تفسیر سورآبادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 77-90]

 • حسینی نیا، سیدمحمدرضا واکاوی رابطه‌مندی فرازهای آیه سوم سوره مائده [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 203-216]

 • حلیمی جلودار، حبیب الله بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-124]

خ

 • خانی، حامد تحول درک‌های مفسران از مفهوم خلقت بهینه انسان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 76-85]

 • خانی (فرهنگ مهروش)، حامد بازتفسیر «الحمد لله رب العالمین» بر پایۀ روابط بینامتنی قرآن و عهدین [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]

 • خانلری، جواد قرائت و تفسیر قرآن در کلام امام صادق علیه‌السلام [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 159-172]

 • خانلری، جواد تحلیل تفاوت معنایی دو واژه «إنزال و تنزیل» در قرآن کریم بر اساس «محور هم‏نشینی» واژگان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

 • خانی مقدم، مهیار رابطه‌ «زمینه‌های اصلی» و «معیارهای» اجتهاد طبری در بررسی و ترجیح آراء تفسیری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-88]

 • خانی(مهروش)، حامد (فرهنگ) تبارشناسی انگارۀ قرآنی قلب [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]

 • خیراللهی، زهرا اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]

 • خلجی، فاطمه درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 173-188]

 • خوشدل، حسین بازشناسی معنای «امت واحده» با تأکید بر آیه «وَ لَو شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا یَزالُونَ مُختَلِفین» (هود/۱۱۸) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 29-44]

 • خوش منش، ابوالفضل فطری بودن زبان قرآن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-100]

د

 • دادصفت، زهرا سادات بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 162-174]

 • دیاری بیدگلی، محمدتقی جایگاه مفردات راغب در واژه‌پژوهی علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]

 • دیاری بیدگلی، محمدتقی حرکت کوه‌ها از منظر قرآن کریم و علم زمین‌شناسی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]

 • دیاری بیدگلی، محمد تقی رابطه‌ «زمینه‌های اصلی» و «معیارهای» اجتهاد طبری در بررسی و ترجیح آراء تفسیری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-88]

 • داغر، امید مخاطبان قرآن در گذر زمان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 33-51]

 • داوری، روح الله صورت‌بندی مفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی واژه «قسط» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 107-128]

 • درگاه زاده، محمد ارزیابی دیدگاه‌های روش‌شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]

 • درویشی، احسان الله نقد و تحلیل رهیافت‌های تفسیری فریقین ذیل آیه 190 سوره اعراف [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]

 • دست رنج، فاطمه بررسی شبهۀ ترویج خشونت در آیۀ چهارم سوره محمد(ص)با تکیه بر نظریۀ کنش گفتاری جان سرل [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 99-114]

 • دل افکار، علیرضا تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • دل افکار، علیرضا اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]

 • دل‌افکار، علیرضا مؤلفه‌های کاربردشناختی انذار در داستان حضرت شعیب علیه‌السّلام [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 91-104]

 • دلبری، سید محمد دلالت‌های تربیتی معناشناسی «قلب» در قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 81-106]

 • دلشاد تهرانی، مصطفی جلوه‌های تفسیر عرفانی قرآن در باب اخلاق منازل السائرین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 99-114]

 • دیمه کار گراب، محسن بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه‏ «إِنِّى‏ جاعِلٌ‏‏ِ فِى‏الْأرْضِ خَلِیفَةً» [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]

 • دیمه کار گراب، محسن کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]

 • دهقان، سمیرا تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-170]

 • دهقان، علی ریشه‌شناسی واژه قرآنی «حمد» با استفاده از منابع زبان‌های سامی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]

 • دهقان باغی، سید روح اله تحلیل انتقادی نظریه‌ «وحدت موضوعی» در الأساس فی التفسیر [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 41-58]

ذ

ر

 • ریاحی، حدیث صورت بندی مفهوم «ربّانیّون» در قرآن با با واکاوی روابط همنشینی و ریشه شناسی تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 151-162]

 • رجائی، مهدی کارایی قاعده «تَعلیقُ الحُکمِ عَلَی الوَصفِ مُشعرٌ بِالعِلیّة» در تفسیر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 105-122]

 • رجبیان، نقی بررسی انتقادی روش مفسران قرآن کریم در بیان تاریخ [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]

 • رجبی قدسی، محسن نخستین پیامبر خدا: آدم ابوالبشر یا حضرت نوح(ع) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 95-116]

 • رحیمیان، سعید سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 11-30]

 • رحیملو، عباس بازکاوی آرایه «جدّ هزل‌وار» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 45-64]

 • رستگار جزی، پرویز نگاهی نو بر پایه محورهای ادبی به تفسیر آیه 24 سوره یوسف علیه‌السلام [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 175-186]

 • رستمی، محمد حسن بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه‏ «إِنِّى‏ جاعِلٌ‏‏ِ فِى‏الْأرْضِ خَلِیفَةً» [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]

 • رضایی، بهرعلی بررسی جایگاه زبان‌شناختی بافت در سوره مبارکه کهف از دیدگاه جرجانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رضایی، مصطفی مقایسه «تشویق و تهدید»‌ های قرآن و بایبل در طرح آموزه‌ زندگی پس از مرگ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]

 • رضایی آدریانی، ابراهیم ضرورت استنباط «سبک زندگی» از قرآن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-128]

 • رضازاده، سید محمدرضا عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]

 • رضایی هفتادر، حسن نقد و بررسی ایده نسبیت ظواهر قرآن، با تکیه بر ایده نسبیت متشابهات قرآن علامه طباطبایی (ره) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 183-198]

 • رضایی هفتادر، حسن ارزیابی دیدگاه‌های روش‌شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]

 • رفیع، تقی گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-70]

 • رفعت‌نژاد، محمدتقی بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-48]

 • رفعت‌نژاد، محمدنقی پژوهشی در تبیین معنای «اتقوا الله» و تفسیر آن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 99-112]

 • رهبری، عباس قرائت و تفسیر قرآن در کلام امام صادق علیه‌السلام [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 159-172]

 • رهنما، هادی از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنی؛نشانه‌شناسی فرآیندهای گفتمانی «کرامت» در قرآن با تکیه بر الگوی تنشی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 24-42]

 • روشن قیاس، الهام بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 162-174]

ز

 • زارع زردینی، احمد بررسی نظم در سوره‌های قرآن: کوششی در جهت کشف نظم در سوره یاسین [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 29-46]

 • زارع زردینی، احمد تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-170]

 • زاهدی، عبدالرضا مقایسه «تشویق و تهدید»‌ های قرآن و بایبل در طرح آموزه‌ زندگی پس از مرگ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]

 • زیبائی، منیر تحلیل ساختاری عنصر جهاد و پیکار با نفس در سوره یوسف با تأکید بر ساختار آوایی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 123-138]

 • زرسازان، عاطفه تحلیل مؤلفه های معنایی مفهوم رنج در قرآن کریم با بهره گیری از روابط همنشینی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 49-69]

 • زرکار، زهره زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-150]

 • زرنوشه فراهانی، حسن بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 11-28]

 • زمانی، محمدحسن تحلیل انتقادی «الفرقان الحق» در حوزه وحیانیت و جامعیت در معارضه با قرآن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 145-160]

 • زمانی، مهدی تفسیر آیه امانت در انسان‌شناسی حکمت صدرایی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]

 • زمانی، مهدی معناشناسی درختان فرازمینی مذکور در قرآن کریم و مبانی آن از دیدگاه ملاصدرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • زندی، بهمن آواشناسی ابن جزری در کتاب النشر فی القراءات العشر [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]

 • زینی وندنژاد، خدیجه واکاوی معنایی کلمه «توفی» در آیه 55 سوره آل عمران از منظرگاه مفسران فریقین [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سادات مصطفوی، سید حسن از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنی؛نشانه‌شناسی فرآیندهای گفتمانی «کرامت» در قرآن با تکیه بر الگوی تنشی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 24-42]

 • سازور، ملیکا سادات بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 162-174]

 • سالاری راد، معصومه نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن با تاکید بر دیدگاه خاص علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 27-42]

 • سیاوشی، کرم روش مواجهه علامه فضل‌الله با روایات تفسیری در «من وحی القرآن» [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-67]

 • سیاوشی، کرم وجوه تناسب سوره‌های ذاریات و طور بر اساس الگوی سوره‌شناسی ساختاری [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]

 • سیاوشی، کرم تحلیل انتقادی نظریه‌ «وحدت موضوعی» در الأساس فی التفسیر [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 41-58]

 • سبحانی، علیرضا تأثیر تفسیر بر وقف و ابتدا با تکیه بر آراء ابوعمرو دانی و محمد خلف الحسینی (مطالعه موردی اختلافات در سوره مبارکه حدید) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 127-144]

 • سبحانی نیا، محمد تحلیل دلالی آیه «ذَلِکَ أدنَى أن یُعرَفنَ» درباره حجاب [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 139-154]

 • سپه‌وند، عزت‌الله نقد هرمنوتیکی تأویلِ آیات قرآنی در وجه دینِ ناصرخسرو [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 201-223]

 • ستار، حسین واکاوی معنایی کلمه «توفی» در آیه 55 سوره آل عمران از منظرگاه مفسران فریقین [(مقالات آماده انتشار)]

 • ستوده نیا، محمدرضا کارایی قاعده «تَعلیقُ الحُکمِ عَلَی الوَصفِ مُشعرٌ بِالعِلیّة» در تفسیر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 105-122]

 • سیدی، سید حسین تحلیل ساختاری عنصر جهاد و پیکار با نفس در سوره یوسف با تأکید بر ساختار آوایی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 123-138]

 • سعدی، محمد جواد کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 85-96]

 • سعیدی، علی نماد و نقش آن در تبیین لایه های معنایی صفات خبریه خداوند در قرآن [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]

 • سعیدی، فاطمه شناخت رویکردهای تأویل قرآن در نهج‌البلاغه با تأکید بر شرح ابن ابی الحدید [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 113-128]

 • سلطانی رنانی، محمد بررسی و تحلیل سخنان مفسران در اعتبارسنجی قول و فعل «محکیّ» در قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]

 • سلیمانی، داود کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 120-132]

 • سلمان‌نژاد، مرتضی بازخوانی مفهوم «شک» در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]

ش

 • شاکر، محمدکاظم وحی قرآنی؛ زبانی یا غیرزبانی؟ (تحلیل انتقادی اثبات بشری بودن الفاظ قرآن) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 187-204]

 • شاهرودی، محمدرضا گونه‌شناسی تفسیر قرآن کریم بر پایه ادعیه مأثوره [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

 • شاهرودی، محمدرضا روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

 • شجاعی، حسین سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآن با بهره‌گیری از ملاک‌های علم تاریخ و علم حدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]

 • شجاعی، حسین بررسی انتقادی روش مفسران قرآن کریم در بیان تاریخ [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]

 • شجاعی، فریبا تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • شجری، رضا بررسی تحلیلی روش تفسیری شیخ حسن صراف‌زاده کاشانی در تفسیر الهادی الی الحق المبین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]

 • شیرزاد، محمدحسن چندمعنایی ماده «ن‏ذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبان‏شناختی بر همگرایی ریشه ‏ای میان «نذر» و «انذار» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-106]

 • شیرزاد، محمدحسن تحلیلی زبان‏شناختی ـ بین‏ الادیانی از گزاره قرآنی «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا» [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

 • شیرزاد، محمدحسین چندمعنایی ماده «ن‏ذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبان‏شناختی بر همگرایی ریشه ‏ای میان «نذر» و «انذار» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-106]

 • شیرزاد، محمدحسین تحلیلی زبان‏شناختی ـ بین‏ الادیانی از گزاره قرآنی «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا» [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

 • شریفی، حدیث تحلیل نشانه‌شناختی گفتمانی سوره الرحمن (مبتنی بر الگوی تنشی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 47-72]

 • شریف پور، مریم علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-114]

 • شیرینی، راضیه نقش عناصر وجهی در تعیین خوانش معنایی مناسب آیات مرتبط با انفاق [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 31-48]

 • شعاعی، علی اصغر حرکت کوه‌ها از منظر قرآن کریم و علم زمین‌شناسی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]

 • شعیری، حمیدرضا از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنی؛نشانه‌شناسی فرآیندهای گفتمانی «کرامت» در قرآن با تکیه بر الگوی تنشی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 24-42]

 • شفیعی، سعید روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

 • شفیع پور، سجاد گفتمان‌کاوی انتقادی سوره شمس بر اساس الگوی فرکلاف [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]

 • شکرانی، رضا کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه « بلد » در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-68]

 • شکوری، مجتبی وجوه تناسب سوره‌های ذاریات و طور بر اساس الگوی سوره‌شناسی ساختاری [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]

 • شمخی، مینا تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 171-186]

 • شمس‌الدینی، اعظم تحلیل ساختاری متن سوره الحاقة [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]

 • شناسوند، پروین صورت‌بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-30]

 • شهبازی، سامیه پژوهشی در معنای حق مالی عبارت «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ» [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 61-76]

 • شهیدی، روح الله حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 77-98]

 • شهیدی، روح الله بازکاوی رویکرد بازتابیده در روایات تفسیری متهمان به غلو بر پایۀ روش تحلیل ونزبرو [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 167-186]

 • شوندی، زهره نقش واژه شناسی در تفسیر قرآن کریم (با تأکید بر تکامد پژوهی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 187-212]

ص

 • صادق نیا، مهراب مقایسه «تشویق و تهدید»‌ های قرآن و بایبل در طرح آموزه‌ زندگی پس از مرگ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]

 • صادق‌نیا، مهراب تحلیل پیامدهای تفسیر فلسفی از نگاه مخالفان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]

 • صیادی‌نژاد، روح‌الله تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]

 • صیادی‌نژاد، روح‌الله نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 191-208]

 • صیادی‌نژاد، روح‌الله بررسی جایگاه زبان‌شناختی بافت در سوره مبارکه کهف از دیدگاه جرجانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صافحیان، محمد کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 120-132]

 • صالحی، پیمان بررسی و تحلیل داستان حضرت یوسف در قرآن کریم در چارچوب الگوی سیمپسون [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 69-94]

 • صالحی، فاطمه بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-62]

 • صالحیان راد، کمال الدین چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • صانعی پور، محمدحسن مؤلفه‌های کاربردشناختی انذار در داستان حضرت شعیب علیه‌السّلام [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 91-104]

 • صانعی پور، محمدحسن زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 107-126]

 • صانعی پور، محمدحسن اعجاز تأثیری جلوه‌ای از قدرت نرم قرآن [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-44]

 • صانعی پور، محمد حسن ماهیت «لیلة القدر»، درآمدی بر فهم دوساحتی مفردات قرآنی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 9-22]

 • صانعی پور، محمد حسن تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-134]

 • صانعیپور، محمدحسن از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]

 • صیدی، محمود بررسی و نقد نظریه «رؤیت الهی» در تفسیر سورآبادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 77-90]

 • صفا، وحید معناشناسی «لغو» در زبان عربی قرآنی بر پایه روابط بینامتنی قرآن و عهدین [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 169-180]

ض

 • ضیاء قریشی، فهیمه نخستین پیامبر خدا: آدم ابوالبشر یا حضرت نوح(ع) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 95-116]

 • ضمیری، محمدرضا اعجاز تأثیری جلوه‌ای از قدرت نرم قرآن [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-44]

ط

 • طالبیان، منصوره نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 191-208]

 • طباطبایی، محمدعلی تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به مسأله تحریف تورات و انجیل [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 117-134]

 • طباطبایی پور، سید کاظم سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 181-200]

 • طباطبائی نژاد، سید سجاد عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]

 • طیب حسینی، سیدمحمود بازکاوی آرایه «جدّ هزل‌وار» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 45-64]

ظ

 • ظفری، پژمان تحلیل تفاوت معنایی دو واژه «إنزال و تنزیل» در قرآن کریم بر اساس «محور هم‏نشینی» واژگان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

 • ظهوری راد، علی تحلیلی بر تفسیر فراتاریخی قرآن(با تأکید برنظرات علامه طباطبایی و آیت الله معرفت) [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عابدی، علی همسان سازی قصه‌های قرآنی با متن در روایت‌گری زیدری [(مقالات آماده انتشار)]

 • عامری، خدیجه بررسی تطبیقی ترجمه‌های انگلیسی قرآن آربری، شاکر و قرایی از آیات منتخب سوره رعد [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 7-24]

 • عامری‌نیا، محمدباقر ارزیابی نظریه زبان‌شناختی نصر حامد ابوزید درباره قرآن [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-42]

 • عباسی، آزاده تحلیل گفتمانی سوره واقعه بر اساس الگوی تنشی گریماس [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباسی حسن آبادی، حسن تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-242]

 • عبدالله زاده، رحمت الله کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 85-96]

 • عبدالله زاده، رحمت الله تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-134]

 • عبدالله‌زاده، رحمت‌الله بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-48]

 • عبدالله‌زاده آرانی، رحمت‌الله تعارض میان «روایات منع از تفسیر به رأی» و «لزوم تدبّر در قرآن» از نگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 87-98]

 • عبداله زاده، علی ظرفیت‌های مغفول احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام در تفسیر قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 129-158]

 • عترت دوست، محمد ترسیم شبکه مضامین و تناسب آیات سوره عنکبوت با استفاده از روش تحلیل مضمون [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرب، عباس بررسی راهکارهای گفتمانی مستقیم و غیرمستقیم در ادبیّت سورة نوح [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 85-97]

 • عربی، نسیم تحلیل و بررسی روش دکتر عابدالجابری در تاریخ‌گذاری قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 47-62]

 • عربشاهی کاشی، الهام بررسی تحلیلی روش تفسیری شیخ حسن صراف‌زاده کاشانی در تفسیر الهادی الی الحق المبین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]

 • عزیزی، سید مجتبی گونه‌شناسی اهانت به انبیاء؛ پژوهشی در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 113-134]

 • عزیزیان غروی، علیرضا نگاهی نو بر پایه محورهای ادبی به تفسیر آیه 24 سوره یوسف علیه‌السلام [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 175-186]

 • عسگری، انسیه تفسیر مقارن/ تطبیقی؛ فرازبانی لغزان و لرزان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 65-82]

 • عقبه، بگم تبارشناسی انگارۀ قرآنی قلب [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]

 • عَقَبِه، بـَـگـُم تحول درک‌های مفسران از مفهوم خلقت بهینه انسان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 76-85]

 • علیرضا، باقر چگونگی بهره برداری فخررازی ازنظریه النظم در مفاتیح الغیب؛ موردپژوهی سوره انعام [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 91-103]

 • علی زاده، رقیه تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • علیزاده، حسن حرکت کوه‌ها از منظر قرآن کریم و علم زمین‌شناسی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]

 • علی عسگری، فایضه بازشناسی مفهوم «إذن» در معجزات انبیاء در قرآن با تأکید بر معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 11-28]

 • علم الهدی، سیدعلی علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-114]

 • علم الهدی، سیدعلی اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]

 • علی محمدی، علی چگونگی بهره برداری فخررازی ازنظریه النظم در مفاتیح الغیب؛ موردپژوهی سوره انعام [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 91-103]

 • علوی، سیدمحمدعلی زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 107-126]

 • علوی، سید محمدعلی ایمان زایی عقل در قرآن کریم، تحلیلی معناشناختی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 22-43]

 • عمیدی، حنان تحلیل محتوای پیمان‌های سیاسی خداوندی در خطاب های قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غایی، احمدرضا نقش سیاق در تحلیل معنایی سور اذائیه اخروی با تاکید بر قرائن پیوسته لفظی (با محوریت تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن) [(مقالات آماده انتشار)]

 • غروی نائینی، نهله جایگاه‌ زمانی نفخ صور در قرآن؛ کاوشی جهت دستیابی به تصویر قرآنی از مقاطع آینده [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]

 • غروی نائینی، نهله نقد روایی دیدگاه منظومه شمسی درباره مفهوم «السماوات السبع» [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 189-202]

 • غروی نائینی، نهله تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 183-198]

 • غضنفری، علی پژوهشی در رویکرد جامعیت مطلق قرآن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 113-126]

 • غفارپور، صادق بررسی راهکارهای گفتمانی مستقیم و غیرمستقیم در ادبیّت سورة نوح [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 85-97]

ف

 • فاضلی، محمد حسین تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]

 • فتاحی زاده، فتحیه بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «قول» و «کلام» در قرآن کریم : رویکردی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]

 • فتاحی‌زاده، فتحیه حکمت تفاوت اسلوب‌های بیانی در آیات مشابه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • فتاحی‌زاده، فتحیه معناشناسی «اضلال الهی» در قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]

 • فتح اللهی، علی مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 43-60]

 • فتح الهی، ابراهیم روند شکل‌گیری حرکت‌های تفسیری «قرآن کریم» در ایران از قرن سوم تا پایان قرن چهاردهم هجری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]

 • فتح الهی، ابراهیم بررسیِ وجوه ارتباطی مطالعات قرآنی با علم زبانشناسی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 153-167]

 • فخار نوغانی، وحیده معناشناسی واژه «احسان» در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-32]

 • فرامرزی پلنگر، مهدی بازکاوی رویکرد بازتابیده در روایات تفسیری متهمان به غلو بر پایۀ روش تحلیل ونزبرو [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 167-186]

 • فرامرز قراملکی، احد تجلی خدای گفتگو در کاربرد قرآنی «قُل» [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-23]

 • فرامرز قراملکی، احد الگوی مابعدالطبیعی ‌سازی در تطور تاریخی دیدگاه مفسران در تفسیر «الله نور السموات و الارض» [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]

 • فرامرز قراملکی، احد اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-44]

 • فراهتی، عباسعلی ارزیابی نظریه زبان‌شناختی نصر حامد ابوزید درباره قرآن [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-42]

 • فیروزمندی بندپی، جعفر بازخوانی پیام و دلالت سوره فتح با کمک تحلیل مفردات و نقد آراء فریقین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]

 • فقهی زاده، عبدالهادی روابط برون سوره‌ای از دیدگاه علّامه طباطبایی«ره» [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 7-23]

 • فقهی زاده، عبدالهادی «مُسَجِّل»؛ پیشنهادی ناصحیح و غیر عالمانه [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 115-128]

 • فقهی زاده، عبدالهادی مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 107-130]

 • فقهی زاده، عبدالهادی اثرپذیری حکمت‌های نهج‌البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌های هستی‌شناختی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]

 • فقهی زاده، عبدالهادی مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 135-152]

 • فقهی زاده، عبدالهادی تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • فقهی زاده، عبدالهادی گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-70]

 • فقهی زاده، عبدالهادی چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • فقهی زاده، عبدالهادی فعال‌‍ سازی ابزارهای شناختی انسان: «سمع» و «رؤیت» و نقش «سؤال» در سوق انسان به وضعیت مطلوب (مطالعه موردی سوره مبارکه فصّلت) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 125-144]

 • فقهی‌زاده، عبدالهادی سیر تطور تفسیر اخلاقی قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 127-148]

 • فقیه ملک مرزبان، نسرین کارکرد طرح‌واره‌های تصویری در مفهوم‌سازی قرآن با تحلیل شواهدی از سورۀ طه و انبیاء [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 29-46]

 • فلاح، ابراهیم گفتمان‌کاوی انتقادی سوره شمس بر اساس الگوی فرکلاف [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]

 • فلاحی، سیدخداکرم سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 11-30]

 • فلاحتی، راضیه معناشناسی واژه إظهار در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 71-84]

 • فهیمی تبار، حمیدرضا تفسیر فقهی اهل بیت علیهم السلام از قصه‌های قرآنی و رهیافت‌های آن [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 49-66]

 • فهیمی تبار، حمیدرضا جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 135-151]

 • فولادی، مریم تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره‌های قمر، رحمن و واقعه) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

ق

 • قادری رهقی، محمدتقی مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 135-152]

 • قاسم پور، محسن رهیافت روش شناسانه شهید صدر در موضوع نظریه قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 27-44]

 • قاسم پور، محسن بررسی تطبیقی مبانی تفسیری شیخ طوسی و فخر رازی و تاثیر آن در موضوع نسخ [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 7-22]

 • قاسم پور، محسن صورت‌بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-30]

 • قاسم پور، محسن جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 135-151]

 • قاسم پور، محسن سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 11-30]

 • قاسم پور، محسن اصطلاح‌شناسی میزان با تکیه بر آیه 25 سورۀ حدید و نقش آن بر جایگاه عقل درآموزه‌های دینی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قاسم‌پور، محسن بررسی تطبیقی روش تفسیر روایی، در دو تفسیر طبری و ابن‌کثیر (جامع البیان و القرآن العظیم) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 49-68]

 • قاسم‌پور راوندی، محسن آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی و طبرسی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 11-34]

 • قاسم نژاد، زهرا بازخوانی معنای «تَحَسُّس» و «تَجَسُّس» در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 11-28]

 • قاسم نژاد، زهرا بررسی آیه «دحو الارض» با نگاه تفسیری علامه طباطبایی، مراغی و بانو امین اصفهانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 61-78]

 • قاسم نژاد، زهرا تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 171-186]

 • قدیانی، نجیبه تبیین ضرورت توجّه به «وجوه قرآنی» منقول از اهل بیت (ع) در ترجمۀ صحیح قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]

 • قدمی جویباری، هاجرخاتون اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-44]

 • قربانی لاکتراشانی، فاطمه ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 59-76]

 • قیصری، حبیبه فعال‌‍ سازی ابزارهای شناختی انسان: «سمع» و «رؤیت» و نقش «سؤال» در سوق انسان به وضعیت مطلوب (مطالعه موردی سوره مبارکه فصّلت) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 125-144]

 • قوام، زینب سادات تحلیل مؤلفه های معنایی مفهوم رنج در قرآن کریم با بهره گیری از روابط همنشینی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 49-69]

ک

 • کاظمی، ابوالفضل جایگاه مفردات راغب در واژه‌پژوهی علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]

 • کافی موسوی، اباذر واکاوی ترجمه آیه 172 سوره اعراف بر اساس انسجام متنی و تحلیل واژگان [(مقالات آماده انتشار)]

 • کتابچی، فاطمه سادات الگوی مابعدالطبیعی ‌سازی در تطور تاریخی دیدگاه مفسران در تفسیر «الله نور السموات و الارض» [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]

 • کرمی، عاطفه مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی‌شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]

 • کریمی، محمود بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه‏ «إِنِّى‏ جاعِلٌ‏‏ِ فِى‏الْأرْضِ خَلِیفَةً» [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]

 • کریمی، محمود مفهوم‌شناسی جهاد کبیر در قرآن کریم و تبیین عرصه‌های آن [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 187-206]

 • کریمی، محمود چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • کریمی، محمود نسبت‌سنجی و نحوه کاربست عقل و نقل در تفسیر قرآن در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 85-102]

 • کریمی بنادکوکی، محمود اصول گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم؛ معرفی و ارزیابی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 61-74]

 • کریمی بنادکوهی، محمود از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]

 • کشاورزی، وفادار معناشناسی تطبیقی واژه‌ «تفسیر» در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 173-186]

 • کلاهی گیگلو، مراد بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-124]

 • کلباسی، زهرا خوانشی نو از آیات اذن قتال «أذن للذین یقاتلون...» با تکیه بر نزول مکی سوره حج [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 33-52]

گ

 • گرامی، سیدمحمدهادی بازیابی و بررسی پی‌رفت‌های قصه یونس و ماهی براساس قرآن و روایات اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 45-60]

ل

م

 • محصص، مرضیه استعاره مفهومی حبل در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 11-24]

 • محققیان، زهرا بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» درآیه 31 سوره ق [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-20]

 • محققیان، زهرا کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه « بلد » در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-68]

 • محققیان، زهرا واکاوی مفهوم «عیسی، پسرِ خدا» در قرآن و سنت اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 213-232]

 • محقق مطلق، سید محمود اعجاز تأثیری جلوه‌ای از قدرت نرم قرآن [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-44]

 • محمدی، ناصر مبانی و روش تفسیری ابن‌سینا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-114]

 • محمدی، ناصر علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-114]

 • محمدی، ناصر تأملی در ماهیت وحی و زبان قرآن از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 65-76]

 • محمدی، ناصر چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی، ناصر تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-242]

 • محمدجعفری، رسول تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]

 • محمدرضایی، محمد علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-114]

 • محمدزاده، عاطفه حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 77-98]

 • محمد علی ن‍ژاد عمران، روح الله مبانی و روش تفسیری حرالّی اندلسی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 45-54]

 • محمودپور قمصر، شیما اصطلاح‌شناسی میزان با تکیه بر آیه 25 سورۀ حدید و نقش آن بر جایگاه عقل درآموزه‌های دینی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مختاری، اکرم ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 80-90]

 • مدنی، منیره السادات بررسی انتقادی آراء مفسران فریقین در استثنا شدگان از صَعق در نفخ صور اول [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]

 • میرتقی، سید حسین آواشناسی ابن جزری در کتاب النشر فی القراءات العشر [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]

 • میرجلیلی، علی محمد تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-170]

 • میرحسینی، یحیی ریشه‌شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن کریم؛ مطالعه موردی ریشه «قسط» [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 113-132]

 • میرحسینی، یحیی تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-170]

 • میرحسینی، قوام رضا تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-242]

 • میرخانی، محمد ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16) [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 104-119]

 • میردهقان، مهین ناز تفکیک پیش‌ارجاعی‌ها و تبیین رابطه معرفگی با مرجعداری در قرآن کریم‌ (رویکردی تلفیقی از نظریه مرکزیت و نظریه بهینگی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 11-32]

 • مروتی، سهراب بررسی تأثیر پیش‌فرض‌های مذهبی بر ترجمه قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 68-75]

 • مروجی، لیلا السادات از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]

 • مروجی، لیلا السادات واژه‌شناسی خویشاوندی در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 209-228]

 • مروجی، لیلا السادات تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-134]

 • مسعودی، عبدالهادی تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به مسأله تحریف تورات و انجیل [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 117-134]

 • مسعودی نیا، سمیه جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 135-151]

 • مسعودی‌نیا، سمیه آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی و طبرسی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 11-34]

 • مصلائی‌پور، عباس سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآن با بهره‌گیری از ملاک‌های علم تاریخ و علم حدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]

 • مطیع، مهدی جلوه‌های تفسیر عرفانی قرآن در باب اخلاق منازل السائرین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 99-114]

 • مطیع، مهدی کاربرد نظریۀ شبکۀ معنایی در مطالعات قرآنی (میدان معناشناسی امر، اراده، مشیت) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]

 • مطیعی، میثم گونه‌شناسی اهانت به انبیاء؛ پژوهشی در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 113-134]

 • معارف، مجید دستان ابولهب؛ تحلیل انتقادی نظریه اُری رُبین درباره آیه نخست سوره «مسد» [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 63-80]

 • معارف، مجید شناخت رویکردهای تأویل قرآن در نهج‌البلاغه با تأکید بر شرح ابن ابی الحدید [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 113-128]

 • معارف، مجید نقش واژه شناسی در تفسیر قرآن کریم (با تأکید بر تکامد پژوهی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 187-212]

 • ملاکاظمی، علی کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]

 • مناقب، سید مصطفی کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 85-96]

 • مهدوی راد، محمدعلی تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • مهدوی راد، محمدعلی تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به مسأله تحریف تورات و انجیل [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 117-134]

 • مهدوی راد، محمد علی حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 77-98]

 • مهدوی راد، محمد علی بازکاوی رویکرد بازتابیده در روایات تفسیری متهمان به غلو بر پایۀ روش تحلیل ونزبرو [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 167-186]

 • مهدوی‌نژاد، محمدحسین روح معنا ره‌آوردِ بدیع قرآن؛ مؤثر در فهم گزاره‌های دین [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 91-106]

 • موحدی محب، عبدالله بررسی و نقد معادل‌های فارسی «عزم الامور» در قرآن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 85-98]

 • مؤدب، سید رضا اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 11-24]

 • مؤدّب، سید رضا مبانی و روش تفسیری حرالّی اندلسی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 45-54]

 • مؤدّب، مریم سادات مبانی و روش تفسیری حرالّی اندلسی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 45-54]

 • مودب، سیدرضا ضرورت استنباط «سبک زندگی» از قرآن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-128]

 • موسی پور، مهشید روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

 • موسوی، سیده فاطمه تحلیل و نقد روش تفسیری عبدالعلی بازرگان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 71-84]

 • موسوی، ناهید السادات کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 120-132]

 • مولایی نیا، عزت الله نقد و تحلیل رهیافت‌های تفسیری فریقین ذیل آیه 190 سوره اعراف [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]

 • مؤمنی، محمدامین پژوهشی در تبیین معنای «اتقوا الله» و تفسیر آن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 99-112]

 • مومن، سیده هانیه بررسی آیه «دحو الارض» با نگاه تفسیری علامه طباطبایی، مراغی و بانو امین اصفهانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 61-78]

 • مومنی، علی اکبر اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 11-24]

ن

 • ناصح، علی احمد تحلیلی بر تفسیر فراتاریخی قرآن(با تأکید برنظرات علامه طباطبایی و آیت الله معرفت) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ناصحی، محمد تأثیر تفسیر بر وقف و ابتدا با تکیه بر آراء ابوعمرو دانی و محمد خلف الحسینی (مطالعه موردی اختلافات در سوره مبارکه حدید) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 127-144]

 • ناصحی، محمد واژه‌شناسی خویشاوندی در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 209-228]

 • ناصری کریموند، امان اله تحلیلی بر تفسیر فراتاریخی قرآن(با تأکید برنظرات علامه طباطبایی و آیت الله معرفت) [(مقالات آماده انتشار)]

 • نجارزادگان، فتح الله پیوند مفهوم خلیفة الله در قرآن با امامت از دیدگاه متکلمان فریقین [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 7-26]

 • نجارزادگان، فتح الله ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16) [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 104-119]

 • نجفی ایوکی، علی زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-150]

 • نجم‌الدین، فؤاد تحلیل نشانه‌شناختی گفتمانی سوره الرحمن (مبتنی بر الگوی تنشی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 47-72]

 • نریمانی، زهره بازخوانی پیام و دلالت سوره فتح با کمک تحلیل مفردات و نقد آراء فریقین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]

 • نصری، ابوالفضل بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» درآیه 31 سوره ق [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-20]

 • نصیری، روح اله بازخوانی معنای «تَحَسُّس» و «تَجَسُّس» در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 11-28]

 • نصیریان، صفر ارزیابی دیدگاه‌های روش‌شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]

 • نظری، علیرضا تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره‌های قمر، رحمن و واقعه) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

 • نظربیگی، مریم رهیافت روش شناسانه شهید صدر در موضوع نظریه قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 27-44]

 • نعمتی، فاروق تحلیل تفاوت معنایی دو واژه «إنزال و تنزیل» در قرآن کریم بر اساس «محور هم‏نشینی» واژگان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

 • نعمتی، نرجس معناشناسی تطبیقی ملکوت در قرآن کریم و کتاب مقدس [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-220]

 • نفیسی، شادی تفسیر اجتماعی قرآن؛ چالش تعریف و ویژگی‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 46-66]

 • نفیسی، شادی مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 149-168]

 • نیکزاد حسینی، فاطمه سادات کاربرد نظریۀ شبکۀ معنایی در مطالعات قرآنی (میدان معناشناسی امر، اراده، مشیت) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]

 • نکونام، جعفر بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-62]

 • نیل ساز، نصرت تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 183-198]

 • نیل‌ساز، نصرت ریشه‌شناسی واژه قرآنی «حمد» با استفاده از منابع زبان‌های سامی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]

و

 • واعظی، محمود بررسی و نقد نظریه «رؤیت الهی» در تفسیر سورآبادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 77-90]

 • واعظی، محمود عقاید بنیادین مسیحیت در بوته نقد مفسران قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 77-94]

 • وحدتی شبیری، سید حسن بررسی مبانی و ادله دام‌گستری در متون دینی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]

 • ویسی، محمود گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-70]

 • وکیلی، زهرا نشانه‌شناسی سوره مبارکه غاشیه [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]

 • ولوی، سیمین چگونگی بهره برداری فخررازی ازنظریه النظم در مفاتیح الغیب؛ موردپژوهی سوره انعام [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 91-103]

ه

 • هادیان شیرازی، عبدالرسول تحلیلی بر تفسیر فراتاریخی قرآن(با تأکید برنظرات علامه طباطبایی و آیت الله معرفت) [(مقالات آماده انتشار)]

 • هادوی، اصغر بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 162-174]

 • هاشمی، ،سیده فاطمه نقش سیاق در تحلیل معنایی سور اذائیه اخروی با تاکید بر قرائن پیوسته لفظی (با محوریت تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن) [(مقالات آماده انتشار)]

 • هدایت زاده، محمد صادق اصول گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم؛ معرفی و ارزیابی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 61-74]

 • همتی، محمد علی معناشناسی تطبیقی واژه‌ «تفسیر» در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 173-186]

ی

 • یعقوبی، مینا بررسی تأثیر پیش‌فرض‌های مذهبی بر ترجمه قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 68-75]

 • یوسفی، امین بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-124]