نویسنده = ���������� ���������� ������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
تحلیل انتقادی نظریه‌ «وحدت موضوعی» در الأساس فی التفسیر

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.62183.3087

سید روح اله دهقان باغی؛ کرم سیاوشی