با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن از محققان گرامی برای ارائه ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید که می‌تواند مجموعه دانش موجود را در حوزه‌های زیر گسترش دهد، استقبال می‌کند. زمینه‌های مورد علاقه شامل موضوعات زیر است، اما محدود به موارد زیر نیست:

 

حوزه‌های فعالیت تخصصی نشریه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

تفسیر و واژه پژوهی قرآن

تحلیل انتقادی آرای نوظهور تفسیری در جهان اسلام

نقد دیدگاه‌های تفسیر پژوهان غربی

مطالعات تطبیقی در حوزه تفسیر و زبان قرآن نزد فرق مختلف اسلامی 

پژوهش درباره تفاسیر کم شناخته و ناشناخته قرآن کریم در بلاد اسلامی

مطالعات تفسیر موضوعی قرآن کریم

معناشناسی و زبان‌شناسی قرآن