داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید محمد علی ایازی هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
محمدحسن احمدی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
زهره اخوان مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآنی -تهران
محمد آریامنش هیات علمی دانشگاه پیام نور
حمید آریان عضو هیئت علمی/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
پرویز آزادی معاون پژوهشی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه امام خمینی
مهدی ایزدی هیات علمی دانشگاه امام صادق
محمد اسعدی هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسن اسلامی استاد دانشگاه ادیان و مذاهب
عباس اقبالی زبان قرآن هیات علمی دانشگاه کاشان
رضا اکبری گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
حسام امامی دانالو زبان قرآن دانشگاه علامه طباطبائی
محمد هادی امین ناجی زبان قرآن عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
حمید باقری تفسیر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
پروین بهارزاده دانشگاه الزهرا
کریم پارچه باف دولتی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فروغ پارسا پژوهشگاه علوم انسانی
اعظم پرچم هیات علمی دانشگاه اصفهان
سهیلا پیروزفر تفسیر عضو هیئت علمی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل پروینی هیات علمی تربیت مدرس
منصور پهلوان هیات علمی دانشگاه تهران
حامد پوررستمی University of Tehran, Iran
محمد توکلی پور عضو هیأت علمی
نرجس توکلی محمدی دانشگاه تهران
سهیلا جلالی کندری هیات علمی دانشگاه الزهراء
شکوه چینی فروشان مدرس دانشکده أصول دین
محمد رضا حاجی اسماعیلیی هیات علمی ــ دانشگاه اصفهان
علی حاجی خانی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
سید عبد المجید حسینی زاده عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه پیام نور
بهزاد حمیدیه عضو هیات علمی
زهرا خیراللهی هیئت علمی پیام نور
حسن خرقانی هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
حسین خوشدل هیئت علمی دانشگاه آزاد کاشان
ابوالفضل خوش منش زبان قرآن دانشگاه تهران
محمد تقی دیاری بیدگلی هیات علمی دانشگاه
علیرضا دل افکار عضو هیئت علمی
مصطفی دلشاد تهرانی عضو هیئت علمی و مدیر گروه نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث
مهدیه دهقانی قناتغستانی تفسیر معاون پژوهشی حوزه علمیه فاطمیه مدیر گروه علمی تربیتی تفسیر و علوم قرآن در حوزه علمیه فاطمیه
سید علی اکبر ربیع نتاج دانشگاه مازندران
محمدکاظم رحمان ستایش استاد دانشگاه قم
بی بی سادات رضی بهابادی عضو هیات علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء
محمد نقی رفعت نژاد عضو هیئت علمی پیام نور مرکز قم
هادی رهنما استادیار دانشگاه پیام نور، مرکز قائن
رضا روحانی عضو هیت علمی دانشگاه کاشان
کاوس روحی برندق مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
محمدابراهیم روشن ضمیر هیات علمی دانشگاه رضوی
اسماعیل زارعی حاجی آبادی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
احمد زرنگار عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
مجتبی زروانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
مهدی زمانی دانشگاه پیام نور
بهمن زندی مدیر دوره دکترای زبان شناسی /دانشگاه پیام نور
کرم سیاوشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
حسین ستار عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان
محمد رضا ستوده نیا هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد جواد سعدی مدیر گروه الهیات و حقوق پیام نور سمنان
رحمت شایسته فرد تفسیر استادیار دانشگاه فرهنگیان
نصرالله شاملی استاد گروه الهیات دانشگاه اصفهان
رضا شجری هیئت علمی
حامد شریعتی نیاسر عضو هیأت علمی گروه نهج‌البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران
رضا شکرانی عضوهیات علمی دانشگاه
روح الله صیادی نژاد هیات علمی دانشگاه کاشان
محمدحسن صانعی پور زبان قرآن دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان
سیدمحمود طیب حسینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ عضو هیئت علمی
رحمت الله عبدالله زاده آرانی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
محمد عترت دوست استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
محمد عترت دوست (جانیپور) استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
عظیم عظیم پور مقدم هیأت علمی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران
سید علی علم الهدی هیات علمی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی
سیدمحمدعلی علوی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
زهرا عماری تفسیر دانشگاه تهران
نهله غروی نائینی هیات علمی تربیت مدرس
علی غضنفری هیات علمی دانشگاه تهران
قاسم فائز عضو هیئت دانشگاه تهران
فتحیه فتاحی زاده دانشگاه الزهرا
ابراهیم فتح الهی عضو هیات علمی پیام نور سازمان مرکزی - گروه الهیات
محمدکاظم فرقانی هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
حامد خانی (فرهنگ مهروش) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
عبدالهادی فقهی زاده تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید فلاح پور هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین
حمیدرضا فهیمی تبار هیات علمی دانشگاه کاشان
مریم قاسم احمد هیات علمی جهاد دانشگاهی
محسن قاسم پور عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
زهرا قاسم نژاد دانشگاه شیراز
احمدعلی قانع معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
مریم قبادی پژوهشگاه علوم انسانی
ثریا قطبی دانشگاه شاهد
محمود کریمی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد علی لسانی هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
سید مهدی لطفی هیات علمی
ناصر محمدی عضو هیأت علمی
علی محمدی آشنانی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مجتبی محمدی انویق تفسیر استادیار دانشگاه ایلام
رسول محمدجعفری دانشگاه شاهد
سید رضا میراحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان
یحیی میرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله حائری میبد
لیلا السادات مروجی عضو علمی دانشگاه پیام نور
عباس مصلایی پور هیات علمی دانشگاه امام صادق
مهدی مطیع دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مجید معارف هیات علمی دانشگاه تهران
محمد جواد مهدوی لاسینی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد حسین مهدوی نژاد دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه پیام نور
فرهنگ مهروش هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
عبدالله موحدی محب هیات علمی دانشگاه کاشان
سید رضا مودب هیات علمی دانشگاه قم
سید محسن موسوی عضو گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ماندران
علیرضا موفق عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد مولوی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین - گروه علوم قرآن و حدیث
محمد ناصحی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
فتح الله نجارزادگان هیات علمی دانشگاه پردیس قم
روح الله نجفی تفسیر دانشگاه خوارزمی
ناصر نیستانی استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه پیام نور البرز
شادی نفیسی هیات علمی دانشکده الهیات - دانشگاه تهران
حسن نقی زاده عضوهیآت علمی
جعفر نکونام عضو هیات علمی گزوه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
نصرت نیل ساز دانشگاه تربیت مدرس
محمد علی همتی هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز
لیلا هوشنگی هیات علمی دانشگاه
محمود واعظی هیات علمی دانشگاه تهران
مریم ولایتی استادیار دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری