نویسنده = ���������� �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنی؛نشانه‌شناسی فرآیندهای گفتمانی «کرامت» در قرآن با تکیه بر الگوی تنشی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 24-42

سید حسن سادات مصطفوی؛ حمیدرضا شعیری؛ هادی رهنما