نویسنده = ���������� ���������� ������ ������������������
تعداد مقالات: 1
کشتی نوح در قرآن، تورات و روایات اسلامی و یهودی

دوره 2، شماره 1، مهر 1392، صفحه 55-70

سید عبدالمجید حسینی زاده