نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
کاربرد نظریۀ شبکۀ معنایی در مطالعات قرآنی (میدان معناشناسی امر، اراده، مشیت)

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 93-112

مهدی مطیع؛ فاطمه سادات نیکزاد حسینی؛ الهام آقادوستی


جلوه‌های تفسیر عرفانی قرآن در باب اخلاق منازل السائرین

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 99-114

مهدی مطیع؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ سوده اسعدی