نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 85-96

محمد جواد سعدی؛ سید مصطفی مناقب؛ رحمت الله عبدالله زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ قاسم جعفری