نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 95-114

محمد محمدرضایی؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی؛ مریم شریف پور