نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
حکمت تفاوت اسلوب‌های بیانی در آیات مشابه

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 41-48

فتحیه فتاحی‌زاده؛ زهره اهوارکی