با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
جلوه‌های تفسیر عرفانی قرآن در باب اخلاق منازل السائرین

مهدی مطیع؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ سوده اسعدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 99-114

چکیده
  گرایش به معنویت و نگاه‌های عارفانه دینی در دوره معاصر، نیاز به بهره‌مندی از نگاه‌هایی با تفسیر عارفانه یا رویکرد عرفانی به قرآن مجید علاوه بر آن‌که زبان این کتاب را برای فهم مخاطبین امروز قابل دستیابی می‌نماید، بلکه سبب می‌شود تا پیام‌ها و مفاهیم اخلاقی ـ تربیتی مطرح شده در آیات شریفه به‌صورت کاربردی استخراج و درک گردد. در بازار ...  بیشتر