با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
نقد و بررسی ایده نسبیت ظواهر قرآن، با تکیه بر ایده نسبیت متشابهات قرآن علامه طباطبایی (ره)

حامد پوررستمی؛ حسن رضایی هفتادر

دوره 5، شماره 1 ، مهر 1395، ، صفحه 183-198

https://doi.org/10.30473/quran.2016.3422

چکیده
  علامه طباطبایی (ره) حسب روایت (المحکم ما یعمل به و المتشابه ما اشتبه علی جاهله) ایده نسبیت متشابهات قرآن را مطرح می‌فرماید. این ایده، ایده دیگری را بر صفحه ذهن پدید می‌آورد که آیا نسبت به ظواهر قرآن نیز می‌توان چنین گفت؟ ایده نسبیت ظواهر قرآن باعث بررسی بیشتر پیرامون دو سؤال مهم 1. ظاهر به چه معنا و برای چه کسی؟ و 2. حجیت برای چه کسی و ...  بیشتر