نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 11-32

10.30473/quran.2018.4940

رقیه بیرامی؛ محمدحسن صانعیپور؛ محمود کریمی بنادکوهی؛ لیلا السادات مروجی