با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآن با بهره‌گیری از ملاک‌های علم تاریخ و علم حدیث

حسین شجاعی؛ عباس مصلائی‌پور

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1395، ، صفحه 133-150

https://doi.org/10.30473/quran.2016.3061

چکیده
  در تفسیرقرآن، نیازمند استفاده از شاخه‌های متعددی از علوم عقلی و نقلی هستیم که در میان آنها، تاریخ از اهمیتی قابل توجه برخوردار است؛ علی‌رغم اهمیت تاریخ در تفسیرنگاری، نحوه به‌کارگیری این علم در تفاسیر متقدم و متاخر، آمیخته با آسیب‌هایی گسترده است که از زمره آنها می‌توان به اشاعه دروغ و قلب حقایق تاریخی اشاره نمود. به‌سبب وجود ...  بیشتر