نویسنده = ������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل ساختاری متن سوره الحاقة

دوره 5، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 161-178

10.30473/quran.2017.3847

نرگس انصاری؛ اعظم شمس‌الدینی