نویسنده = �������������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
جایگاه‌ زمانی نفخ صور در قرآن؛ کاوشی جهت دستیابی به تصویر قرآنی از مقاطع آینده

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 75-90

10.30473/quran.2018.5213

فرهاد احمدی آشتیانی؛ نهله غروی نائینی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده