با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
ظرفیت‌های مغفول احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام در تفسیر قرآن کریم

علی عبداله زاده؛ مهدی ایزدی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 129-158

https://doi.org/10.30473/quran.2020.7027

چکیده
  بهره‌گیری از روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام در تفسیر قرآن کریم را می‌توان گامی به‌سوی کشف معارف قرآنی و وصول به مراد جدی خداوند متعال قلمداد نمود. با توجه به جایگاه والای حدیث در علم تفسیر چنان می‌نماید که در تفاسیر مأثور از این منبع به‌طور شایسته بهره گرفته نشده است. این مقاله درصدد است پس از بیان ظرفیت‌های مغفول در احادیث به چگونگی ...  بیشتر