نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به مسأله تحریف تورات و انجیل

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 117-134

10.30473/quran.2019.5997

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمدعلی مهدوی راد