نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات)

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 191-208

10.30473/quran.2019.6001

منصوره طالبیان؛ روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس اقبالی