با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی‌شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب

فروغ پارسا؛ عاطفه کرمی

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.30473/quran.2019.5999

چکیده
  زیبایی به‌مثابه امر خوشایند و سازگار با سرشت و طبع بشر همواره مورد توجه فیلسوفان و اندیشمندان بوده اگرچه پیدایی دانش زیبایی‌شناسی مربوط به سده 18 میلادی است، قرآن‌پژوهان متقدم درخلال بحث درباره اعجاز بیانی قرآن کریم از منظر دانش بلاغت درباره زیبایی قرآن سخن گفته‌اند که مهم‌ترین ایشان جارالله زمخشری (د 538 ق) است که در تفسیر خود بیش ...  بیشتر