نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
بررسی مبانی و ادله دام‌گستری در متون دینی

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 83-108

10.30473/quran.2019.6421

ابوالقاسم ارمی؛ سید حسن وحدتی شبیری