ورود                                                         ثبت نام

 

مقالات ارسالی در سامانه همانندجو مشابهت‌یابی می‌گردد. 

 


 

هزینه داوری مقالات: یک میلیون ریال

 


پرداخت هزینه صرفاً ازطریق Mozilla FireFox  انجام شود. 

 

هرگونه تغییر در وضعیت مقاله منوط به تشکیل جلسه هیأت تحریریه بوده و ازطریق ایمیل به اطلاع شما می‌رسد. جهت پیگیری آخرین وضعیت مقاله خود به سامانه مراجعه فرمایید و از تماس غیرضروری خودداری نمایید.


 پرسش‌های متداول

 


 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-236 

8. جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی

صفحه 135-151

10.30473/quran.2021.53370.2773

سمیه مسعودی نیا؛ محسن قاسم پور؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ حسن احمدی زاده


11. سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار

صفحه 181-200

10.30473/quran.2021.55642.2854

اعظم السادات حسینی؛ سهیلا پیروزفر؛ سید کاظم طباطبایی پور