روابط برون سوره‌ای از دیدگاه علّامه طباطبایی«ره»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه کاشان

چکیده

محقّقان از دیرباز به موضوع ارتباط و تناسب سوره­های قرآن توجّه داشته و در این باره نظریّات متعدّدی مطرح کرده­اند؛ که این دیدگاه­ها در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، آراء علّامه طباطبایی«ره»، با توجّه به جایگاه علمی ایشان بخصوص در زمینهﻯ تفسیر قرآن، از اهمیّت دو چندانی برخوردار است؛ موضوعی که به دلایل مختلف از جمله نوع نگاه علّامه طباطبایی«ره» به چگونگی چینش سوره­های مصحف کنونی و اجتهادی دانستن آن، مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس، در مقاله حاضر به ذکر آراء شاخص درباره انواع و اشکال تناسب سوره­ها پرداخته و ذیل عناوین مناسب، کیفیّت اعتقاد یا عدم اعتقاد علّامه طباطبایی«ره» نسبت به آنها را نشان داده­ایم. بررسی آراء علّامه طباطبایی«ره» نشان می­دهد، ایشان نه تنها به موضوع تناسب سوره­ها توجّه داشته است، بلکه در ردّ و تأیید انواع تناسب­های مطرح شده بین سوره­های قرآن، نظریّات متعدّدی را ذکر کرده است.

کلیدواژه‌ها