نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار

دوره 9، شماره 1، مهر 1399، صفحه 181-200

10.30473/quran.2021.55642.2854

اعظم السادات حسینی؛ سهیلا پیروزفر؛ سید کاظم طباطبایی پور