با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16)

امیر ابوالفتحی؛ فتح الله نجارزادگان؛ محمد میرخانی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 104-119

https://doi.org/10.30473/quran.2021.8200

چکیده
  خوانش ابتدایی آیۀ شانزدهم سورۀ إسراء، خواننده را با سه چالش­ مواجه می­سازد. اولین چالش، تقدم ارادۀ هلاکت از سوی خداوند (أردنا)، پیش از عمل فسق اهل قریه (ففسقوا) است؛ از این چالش در ادبیات کهن تفسیری به «تقدم جزاء بر عمل» و در ادبیات امروزی نیز به «قصاص قبل از جنایت» تعبیر می‌شود. مسئلۀ چالش مزبور چرایی ارادۀ هلاکت اهل قریه، ...  بیشتر