با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر

مینا شمخی؛ قاسم بستانی؛ زهرا قاسم نژاد؛ آمنه امیدی

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 171-186

https://doi.org/QURAN-2103-2920(R1)

چکیده
  دانش قرائت از علوم مورد نیاز مفسر در تبیین و فهم مراد الهی است. سیر تاریخی دانش قراءات و نگاه مفسران به این دانش حکایت از تفاوت نگاه مفسران و اندیشمندان به قرائت‌های قرآن کریم است. در برخی از برهه‌های تاریخ، شاهد نگاهی ادبی به قراءات و در برخی از دوران‌ها، با رویکرد حدیثی به قرائت قرآن کریم روبرو هستیم. از سویی، علاوه بر نوع نگاه‌ها ...  بیشتر