نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
اعجاز تأثیری جلوه‌ای از قدرت نرم قرآن

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 31-44

10.30473/quran.2019.5991

سید محمود محقق مطلق؛ محمدحسن صانعی پور؛ شهاب الدین ذوفقاری؛ محمدرضا ضمیری