نویسنده = �������� ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 80-90

10.30473/quran.2021.8198

داود اسماعیلیی؛ محمد رضا حاجی اسماعیلی؛ اکرم مختاری


روش‌شناسی تفسیر اطیب‌البیان

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 67-86

محمدرضا حاجی اسماعیلی