با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق

داود اسماعیلیی؛ محمد رضا حاجی اسماعیلی؛ اکرم مختاری

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 80-90

https://doi.org/10.30473/quran.2021.8198

چکیده
  از ویژگی هایی که قرآن برای انسان برشمرده دو ویژگی «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت تأمل برانگیز است. نگاه خداوند به انسان در ابتدای همین آیه با تصریح به این دو ویژگی به ظاهر تناقض نمون است؛ زیرا این دو وصف پس از بیان عرض امانت و پذیرش آن از جانب انسان که بر عظمت و بزرگی وی دلالت دارد، واقع گردیده است. این تناقض نمایی ...  بیشتر

بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» درآیه 31 سوره ق

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا محققیان؛ ابوالفضل نصری

دوره 3، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 7-20

چکیده
  مفسران قرآن واژه «غیر بعید» در آیه 31 سوره ق «وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِید» (ق/31) را دارای چهار احتمال نحوی ظرف مکان، ظرف زمان، حال، صفت مصدر محذوف دانسته­اند. این در حالی است که ایشان درباره تفسیر این واژه، حدود 9 احتمال معنایی بیان­کرده ولی برای اکثر آنها دلیلی ارائه نداده­اند. این پژوهش با ...  بیشتر