نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
معناشناسی «خلیفه» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 153-174

فهیمه جمالی راد؛ سهیلا پیروزفر؛ مهدی جلالی


سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 86-100

سهیلا پیروزفر؛ فهیمه جمالی راد