نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
حرکت کوه‌ها از منظر قرآن کریم و علم زمین‌شناسی

دوره 3، شماره 1، مهر 1393، صفحه 33-46

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ حسن علیزاده؛ علی اصغر شعاعی