با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
تحلیل نشانه‌شناختی گفتمانی سوره الرحمن (مبتنی بر الگوی تنشی)

حدیث شریفی؛ فؤاد نجم‌الدین

دوره 3، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 47-72

چکیده
  قرآن کریم کلامی در جهت هدایت انسان است و پژوهش­های فراوانی در جهت یافتن کنه کلام و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون توسط مفسرین و علما تدوین شده است. اما این کلام تنها کلامی آگاهی­بخش نیست بلکه در کنار معرفت­بخشی بنای تأثیر و انگیزش و عمل به این آگاهی را نیز دارد. دانش نشانه­­شناسی گفتمانی، به ما اجازه می­دهد ...  بیشتر