نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 162-174

10.30473/quran.2021.8204

اصغر هادوی؛ ملیکا سادات سازور؛ زهرا سادات دادصفت؛ الهام روشن قیاس